قبلی درس تکمیل و درس بعدی

آموزش زبان RUST

شی گرایی در زبان rust

استفاده از trait ها به عنوان abstract class

محتوای ارائه قفل شده است

اگر قبلاً ثبت نام کرده اید وارد حساب کاربری خود شوید.

باید ابتدا در دوره ثبت نام کنید