قبلی درس تکمیل و درس بعدی

آموزش زبان RUST

شی گرایی در زبان rust

تعریف دو method هم روی یک type و نحوه ی فراخوانی آن ها...

محتوای ارائه قفل شده است

اگر قبلاً ثبت نام کرده اید وارد حساب کاربری خود شوید.

باید ابتدا در دوره ثبت نام کنید