قبلی درس تکمیل و درس بعدی

آموزش زبان RUST

شی گرایی در زبان rust

چگونگی type hint کردن متغیر ها ، الزام برای یک trait خاص

محتوای ارائه قفل شده است

اگر قبلاً ثبت نام کرده اید وارد حساب کاربری خود شوید.

باید ابتدا در دوره ثبت نام کنید