قبلی درس تکمیل و درس بعدی

آموزش زبان RUST

شی گرایی در زبان rust

الزام برای implement کردن هم زمان دو یا چند trait برای یک type خاص

محتوای ارائه قفل شده است

اگر قبلاً ثبت نام کرده اید وارد حساب کاربری خود شوید.

باید ابتدا در دوره ثبت نام کنید