قبلی درس تکمیل و درس بعدی

آموزش زبان RUST

شی گرایی در زبان rust

تعریف یک متد از نوع static

محتوای ارائه قفل شده است

اگر قبلاً ثبت نام کرده اید وارد حساب کاربری خود شوید.

باید ابتدا در دوره ثبت نام کنید