ممنون عالی بود. یکی از سوالات اساسیمو جواب گرفتم
لطفا بقیه پترن ها رو هم اضافه کنین