قبلی درس تکمیل و درس بعدی

کدنویسی ساده

برگ اضافی

ربفکتور کردن حلقه ها با array_map

محتوای ارائه قفل شده است

اگر قبلاً ثبت نام کرده اید وارد حساب کاربری خود شوید.

باید ابتدا در دوره ثبت نام کنید