قبلی درس تکمیل و درس بعدی

کدنویسی ساده

برگ اضافی

استفاده از continue برای تمیز کردن loop ها

محتوای ارائه قفل شده است

اگر قبلاً ثبت نام کرده اید وارد حساب کاربری خود شوید.

باید ابتدا در دوره ثبت نام کنید