قبلی درس تکمیل

ریپازیتوری پترن (repository)

انتقال متدها به یه کلاس جدید

محتوای ارائه قفل شده است

اگر قبلاً ثبت نام کرده اید وارد حساب کاربری خود شوید.

باید ابتدا در دوره ثبت نام کنید