قبلی درس تکمیل و درس بعدی

ریپازیتوری پترن (repository)

قدم اول - انتقال کوئری ها به متد های (private)

محتوای ارائه قفل شده است

اگر قبلاً ثبت نام کرده اید وارد حساب کاربری خود شوید.

باید ابتدا در دوره ثبت نام کنید