قبلی درس تکمیل و درس بعدی

برنامه نویسی شی گرا - سطح 1

استفاده از متد های استاتیک به عنوان constructor

محتوای ارائه قفل شده است

اگر قبلاً ثبت نام کرده اید وارد حساب کاربری خود شوید.

باید ابتدا در دوره ثبت نام کنید