قبلی درس تکمیل و درس بعدی

برنامه نویسی شی گرا - سطح 1

آشنایی با dependency injection و پیاده سازی آن

محتوای ارائه قفل شده است

اگر قبلاً ثبت نام کرده اید وارد حساب کاربری خود شوید.

باید ابتدا در دوره ثبت نام کنید